Tfn: 026-711 08, Mobil: 0703-94 54 25
e-post:
frojdhs.tap.v@telia.se
Vallv. 9 814 31 SKUTSKÄR
Jag jobbar med: Omklädnad av
stolar, fåtöljer,soffor Renovering av stoppade möbler Omklädnad och nytillverkning av båt- och husvagnsdynor Nytillverkning och lagning av båtkapell