Swedbank AB Skutskär 
Centralgatan 7, Skutskär
Postadress: Box 83, 81422 Skutskär 
Telefon:026-772 90
 
Telefonbank: 0771-22 11 22
Fax: 08-700 84 22
Clearingnummer: 81034
Öppettider: 
 
Måndag 10:00 - 15:00
Tisdag 10:00 - 15:00
Torsdag 10.00 - 15:00
Fredag 10:00 - 15:00
Onsdag 10:00 - 18:00
 
Sedlar och mynt i kassa: Nej